Nahoru
Semináře
Jednoden. chirurgie
Ambulance
LDN
Sociální lůžka
Prevence
Laboratoře
RTG
Angio, interv. rad.
Služby MN
Lékárna
Mapa
Kontakty
Volná místa
Další spolupráce
Pro zaměstnance

vedoucí lékař:

MUDr. Ondřej Beneš

staniční sestra:

Eva Vávrovcová  

Tel. 377 182 329


 Činnost jednotky se v posledních letech výrazně změnila v souvislosti s intervenční léčbou akutních koronárních syndromů, již umožňuje spolupráce  s kardiologickým oddělením I: interní kliniky FN.  Bylo tak možné zkrátit ošetřovací  dobu i posílit mezioborový charakter jednotky.

 10 monitorovaných lůžek (slouží i pro neurologické oddělení)

  • komplexní monitorování vitálních funkcí, jejichž sledování na společné obrazovce umožňuje od r. 2003 i nová centrála

  • neinvazivní monitorování EKG, TK, dechové frekvence, saturace O2

  • invazivní monitorování arteriálního a centrálního žilního tlaku

  • dočasná kardiostimulace

  • jícnová stimulace diagnostická i terapeutická

  • diagnostika poruch rytmu a synkopálních stavů nejasné  etiologie

  • umělá plicní ventilace, zejména neinvazivní ventilační podpora

  • komplexní parenterální výživa periferním i centrálním žilním přístupem

  • komplexní enterální výživa nasogastrickou nebo nasojejunální sondou pomocí enterální pumpy

15 lůžek intermediární (postintenzivní) péče

  • dvoulůžkový nadstandardní pokoj (440,- Kč za osobu a den při obsazení obou lůžek)

  • doléčování nemocných po ukončení intenzivní péče i po kardiologických intervenčních výkonech včetně pohybové rehabilitace a doplňujících diagnostických vyšetření, holterizace EKG  a 24 hodinového monitorování  krevního tlaku

CENÍK NA NADSTANDARDNÍCH LŮŽEK

 

Lůžko a den -

jednolůžkový pokoj

   490,- Kč

Lůžko a den -

dvoulůžkový pokoj

   350,- Kč

Lůžko a den -

dvoulůžkový pokoj při pacientem vyžádaném obsazení jen jednoho lůžka

 

    700,- Kč

 

Ubytování rodinného příslušníka:

Lůžko a den - 500,- Kč

 

Cena obsahuje nadstandardní ubytování s  telefonem, televizí, ledničkou a standardní lékařskou, sesterskou a ošetřovatelskou péči. V ceně je též plná penze ve smyslu příslušné diety, v případě dietetického neomezení výběr hlavních jídel  (snídaně, oběd a večeře) ze tří možností – osobní návštěva dietní sestry.

 

Telefonní spojení:

  • v rámci budov MN  = zdarma

  • meziměstsky = placené  na  základě vyúčtování telefonních hovorů

  • mezistátně je nutné objednat na 358 = placené na základě vyúčtování telefonních hovorů

 

Individuální možnost objednávky sekretářských prací včetně faxu (jen se souhlasem ošetřujícího lékaře) - hodinová sazba  110,- Kč + eventuální dané náklady na fax

 

 

 

Interna
JIP
Neurologie
Rehabilitace

 

 

 

 

 

 

 

TOPlist

Otázky nebo komentář k webu můžete zaslat na adresu jpanek@privamed.cz, MSchubert@seznam.cz.
Datum poslední aktualizace: úterý, 27. března, 2012