Nahoru
Semináře
Jednoden. chirurgie
Ambulance
Lůžková oddělení
LDN
Sociální lůžka
Prevence
Laboratoře
RTG
Angio, interv. rad.
Služby MN
Lékárna
Mapa
Kontakty
Volná místa
Další spolupráce
Pro zaměstnance

Kontakty:

MUDr. Alena Hejnová

Primářka LDN

tel. 377 182 376 (347)

e-mail: ahejnova@privamed.cz 

Markéta Jeslínková

Zdravotně-sociální pracovnice

tel. 377 182 375

mjeslinkova@privamed.cz

 

Zuzana Chudáčková, Dis.

Zdravotně-sociální pracovnice

tel. 377 182 375

zchudackova@privamed.cz


 

Na základě §52 Zákona č.108/2006 Sb. , o sociálních službách poskytovaných ve zdravotnických zařízeních ústavní péče, vzniká v Městské nemocnici PRIVAMED a.s. 10 sociálních lůžek.

 

Cílovou skupinou uživatelů těchto služeb jsou osoby, které již nevyžadují ústavní zdravotní péči, ale vzhledem ke svému zdravotnímu stavu nejsou schopny obejít se bez pomoci jiné osoby a nemohou být proto propuštěny ze zdravotnického zařízení do doby než je klientovi:

 

 • zajištěno poskytování pobytových sociálních služeb v zařízeních sociálních služeb (např. Domovy pro seniory, Ústavy se zvláštním režimem, Stacionáře  apod.)

 • zabezpečena pomoc osobou blízkou mimo zdravotnické zařízení, popřípadě zajištění terénních sociálních služeb (např. Home care, Pečovatelská služba apod.)

 

Tyto služby nelze využít , podle § 36 Vyhlášky č.505/2006 Sb., v případě :

 • akutní infekční onemocnění klienta

 • zdravotní stav pacienta vyžaduje poskytnutí péče ve zdravotnickém zařízení

 • chování klienta by z důvodu duševní poruchy vážným způsobem narušovalo kolektivní soužití

 • pokud je naplněna kapacita sociálních lůžek

 

Nabídka služeb

Dle § 52,odst.2 Zákona č.108/2006 Sb. zajišťujeme :

 • poskytnutí ubytování

 • poskytnutí stravy

 • pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu

 • pomoc při zvládání běžných úkonu péče o vlastní osobu

 • zprostředkování kontaktu se společenským prostředím

 • sociálně terapeutické činnosti

 • aktivizační činnosti

 • pomoc při uplatňování práv,oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí

O klienty pečuje tým ve složení ošetřující lékař, všeobecné sestry, ošetřovatelky, rehabilitační pracovnice, zdravotně-sociální pracovnice.

Ošetřovatelská péče je poskytována 24 hodin denně. V případě zhoršení zdravotního stavu klienta je ošetřující lékař oprávněn indikovat překlad na zdravotní lůžko zařízení.

Léky jsou klientům během pobytu předepisovány na recepty (případné doplatky hradí klient). Zdravotní pomůcky (např.plenkové kalhotky, stomické pomůcky apod.) na poukazy.

 

 

Výše úhrady a způsob jejího placení

 • Služby mohou být poskytovány pouze na základě uzavřené smlouvy mezi klientem a PRIVAMED a.s., Smlouva je uzavírána na dobu určitou (3 měsíce) 

 • Klient je povinen zaplatit úhradu za ubytování v částce 100 Kč/den a úhradu za stravu v částce 130 Kč/den.Stravování je poskytováno formou celodenní stravy, která odpovídá věku  a potřebám dietního režimu klienta.

 • Pokud by klientovi sociální služby nezůstalo, podle §73 odst.3 Zákona č.108/2006 Sb., po úhradě za ubytování a stravu 15% jeho pravidelného příjmu, částky úhrady se poměrně sníží. (v případě osamělých žadatelů)

 • Poskytovatel se může podle § 71 odst.3 a 4 zakona 108/2006 Sb. dohodnout na  spoluúčasti na úhradě nákladů s manželem /manželkou/, rodiči nebo dětmi osoby, které je sociální služba poskytována, pokud tato osoba nemá vlastní příjem nebo její příjem nepostačuje na úhradu nákladů. 

 • Klient je povinen zaplatit za poskytování péče za kalendářní měsíc částku ve výši přiznaného příspěvku na péči podle zákona č.108/2006 Sb.. V případě , že teprve probíhá řízení o přiznání příspěvku na péči , bude  tento příspěvek PRIVAMED a.s. doplacen se zpětnou platností od data jeho přiznání.

 • Platby jsou realizovány podle podmínek uzavřené smlouvy bezhotovostním převodem na účet PRIVAMED a.s. nebo uhrazeny v hotovosti u zdravotně - sociální pracovnice / budova LDN, 3.patro /

 

Postup při zájmu o službu

 

Vhodné klienty indikuje ošetřující lékař a přijetí schvaluje primářka LDN PRIVAMED a.s.

 

Před rozhodnutím o přijetí na sociální lůžko je potřeba :

 • splnit kritéria pro cílovou skupinu

 • předat vyplněnou  "Žádost o přijetí na sociální lůžko"

 • předložit potvrzení o výši příjmu (poslední výměr důchodu)  a rozhodnutí o přiznání příspěvku na péči

 • pokud má zájemce soudem upravenou způsobilost k právním úkonům, je nutné předložit rozhodnutí soudu o upravení způsobilosti a o ustano-vení opatrovníka.

Další informace a potřebné administrativní úkony související s vyřízením žádosti Vám zajistí zdravotně - sociální pracovnice po telefonické domluvě.

 

 

 

TOPlist

Otázky nebo komentář k webu můžete zaslat na adresu jpanek@privamed.cz, MSchubert@seznam.cz.
Datum poslední aktualizace: úterý, 04. října, 2011