Nahoru
Semináře
Jednoden. chirurgie
Ambulance
Lůžková oddělení
LDN
Sociální lůžka
Prevence
Laboratoře
RTG
Angio, interv. rad.
Služby MN
Lékárna
Mapa
Kontakty
Volná místa
Další spolupráce
Pro zaměstnance

Městská nemocnice Plzeň, PRIVAMED a.s.

City Hospital Pilsen, PRIVAMED Inc.

 Kotíkovská 17, 19
 323 00  Plzeň

 

  • Telefonické spojení / Telephone contact

Provolba / Preselection number: 377 182 xxx

Spojovatelka / Switchboard operator: 377 182 111

Sekretariát / Secretariate: 377 182 358

 

 

 

 

 

 

 

 

 

MTZ / Supply and technical services

Jan Čermák

377 182 390

jcermak@privamed.cz

Vedení nemocnice / Front office:

Ředitel nemocnice a předseda představenstva spol. PRIVAMED, a.s. /

Director and chairman of the managing board
of PRIVAMED, Inc.

MUDr. Miroslav Mach

sekretariát/secretariate: 377 182 358, 377 524 806

mmach@privamed.cz

  

Lékařský ředitel / Medical director

Prof. MUDr. Václav  Čepelák, DrSc

sekretariát/secretariate: 377 182 321

vcepelak@privamed.cz

 

Technický ředitel nemocnice /

Technical director of the hospital

Ing. Jaroslav Zimmermann

377 182 334

jzimmermann@privamed.cz

 

Ředitelka ošetřovatelské péče /

Directress of  the nursing care 

Magdaléna Budková

377 182 324

mbudkova@privamed.cz

 

Vedoucí stravovacího provozu /

Director of the catering service

František Karásek

377 182 382

fkarasek@privamed.cz

 

Provozovatel nemocnice - kontakt pro partnery/

Hospital operator – contact for partners:

 

 Privamed, a.s. / Privamed, Inc.

 IČO / Company registration number:  46885251

 DIČ: CZ-699002873

 
 Registrována u Krajského soudu v Plzni, odd.B, vložka 1051 /

 Registered at The Regional Court in Pilsen, section B, enclosure 1051

 
 Bankovní spojení: ČSOB Plzeň / Bank connection: ČSOB Plzeň
 Č. účtu / Account number 105 185 478 / 0300

 

 Předseda představenstva / Chairman of the managing board: MUDr. Miroslav Mach
 Odborný zástupce / Competent representative: Prof. MUDr. Václav Čepelák, DrSc.
 

TOPlist

Otázky nebo komentář k webu můžete zaslat na adresu jpanek@privamed.cz, MSchubert@seznam.cz.
Datum poslední aktualizace: pátek, 23. prosince, 2011