Nahoru
Semináře
Jednoden. chirurgie
Ambulance
Lůžková oddělení
LDN
Sociální lůžka
Prevence
Laboratoře
RTG
Angio, interv. rad.
Služby MN
Lékárna
Mapa
Kontakty
Volná místa
Další spolupráce
Pro zaměstnance

tel.: 377 182 111, objednávání pacientů k přijetí do LDN 377 182 347 (376, 371)


primář  MUDr. Alena Hejnová

377 182 347 (376)

e-mail: ahejnova@privamed.cz 

 

Vrchní sestra LDN:

Mgr. Eva Čermáková

ecermakova@privamed.cz


Léčebna dlouhodobě nemocných byla v Plzni zřízena v roce 1982. Patří mezi největší LDN v České republice. LDN poskytuje komplexní ošetřovatelskou a léčebnou péči dospělým nemocným bez rozdílu věku, kteří trpí dlouhodobým, většinou komplikovaným onemocněním.

 

Pacienty nepřijímáme pouze z lůžkových zdravotnických zařízení, ale i z domova na doporučení praktického lékaře či ambulantního specialisty. Péče o nemocné je zajištěna lékaři se specializovanou způsobilostí v oboru vnitřní lékařství, geriatrie a psychiatrie.

 

Ošetřovatelský personál převážně tvoří všeobecné sestry, které mají osvědčení k výkonu zdravotnického povolání bez odborného dohledu a se specializací v oboru geriatrie. Zavedena je pravidelná rehabilitační a logopedická péče, nové pracoviště ergoterapie, které je u pacientů velmi oblíbené.

 

O sociální problematiku pacientů se starají zdravotně-sociální pracovnice. Velkou výhodou LDN je možnost provádět prakticky veškerá vyšetření v rámci nemocnice díky návaznosti na oddělení klinické biochemie, mikrobiologie, oddělení rtg včetně možnosti CT, MR a denzitometrie. Zároveň v rámci nemocnice jsou k dispozici konziliáři v oboru ARO, chirurgie, ortopedie, neurologie a rehabilitace, konziliáři ostatních oborů dochází pravidelně nebo dle potřeby (kožní, oční atd.). Lékařská služba zajištěna 24 hodin denně. Pokoje pacientů jsou tří- až čtyřlůžkové, k dispozici jsou dva dvoulůžkové nadstandardní pokoje.

 

Od roku 2007 provozuje LDN i 10 sociálních lůžek. V roce 2010 LDN získala akreditaci ke specializačnímu vzdělávání lékařů v oboru geriatrie. V roce 2009 se oddělení zapojilo do mezinárodního výzkumného projektu SHELTER (Services for Elderly in Long Term Care), který současně probíhá v 8 evropských zemích (Itálie, ČR, Německo, Finsko, Francie, Holandsko, Velká Británie, Španělsko) a Izraeli a je zaštítěn Evropskou unií. Cílem projektu je pomocí komplexního zhodnocení zdravotnických a sociálních charakteristik zlepšit diagnózu dosud nerozpoznaných klinických problémů a navrhnout plán péče odpovídající co možná nejlépe potřebám konkrétního pacienta.
 

V roce 2009 vzniklo oddělení DIOP (dlouhodobá intenzivní ošetřovatelská péče) s kapacitou 10 lůžek. Slouží pacientům v těžkém stavu, v bezvědomí, s tra-cheostomií, spontánně dýchajícím. Jsou to nemocní po závažných úrazech hlavy, neurochirurgických operacích a nejčastěji po kardiopulmonální resuscita-ci, u nichž se nepodařilo obnovit životní funkce bez poškození mozkových buněk nedostatkem kyslíku. Toto oddělení vzniklo jako jedno z prvních v České republice.


 

 Lůžková část

  • 225 lůžek ve tří- až čtyřlůžkových pokojích

  • dva nadstandardní pokoje pro muže a ženy


 

Psychiatrická ordinace

MUDr. Antonín Wirth

  • převážně jako konziliární služba pro hospitalizované pacienty

  • pro ambulantní pacienty na objednání – tel.377182363


Geriatrická ordinace

MUDr. Alena Hejnová  - tel. 377 182 347 (376)

MUDr. Věra Kohoutová – tel. 377 182 347 (371)

  • pro ambulantní pacienty na objednání

  • zajišťuje též objednávání pacientů k přijetí do LDN


CENÍK NADSTANDARDNÍCH LŮŽEK

 

 

Lůžko a den -

dvoulůžkový pokoj

   240,- Kč

Lůžko a den -

dvoulůžkový pokoj při pacientem vyžádaném obsazení jen jednoho lůžka

 

    700,- Kč

 

Ubytování rodinného příslušníka:

Lůžko a den - 500,- Kč

 

Cena obsahuje nadstandardní ubytování s  telefonem, televizí, ledničkou a standardní lékařskou, sesterskou a ošetřovatelskou péči. V ceně je též plná penze ve smyslu příslušné diety, v případě dietetického neomezení výběr hlavních jídel  (snídaně, oběd a večeře) ze tří možností – osobní návštěva dietní sestry.

 

Telefonní spojení:

  • v rámci budov MN  = zdarma

  • meziměstsky = placené  na  základě vyúčtování telefonních hovorů

  • mezistátně je nutné objednat na 358 = placené na základě vyúčtování telefonních hovorů

 

Individuální možnost objednávky sekretářských prací včetně faxu (jen se souhlasem ošetřujícího lékaře) - hodinová sazba  110,- Kč + eventuální dané náklady na fax

 

 

 

 

 

 

 

Napsali o nás
Napsali nám

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

nadstandardní

pokoj LDN

 

 

pokoj sester

 

 
 
 

TOPlist

Otázky nebo komentář k webu můžete zaslat na adresu jpanek@privamed.cz, MSchubert@seznam.cz.
Datum poslední aktualizace: pondělí, 24. září, 2012