Semináře
Jednoden. chirurgie
Ambulance
Lůžková oddělení
LDN
Sociální lůžka
Prevence
Laboratoře
RTG
Angio, interv. rad.
Služby MN
Lékárna
Mapa
Kontakty
Volná místa
Další spolupráce
Pro zaměstnance

 

Městská nemocnice Plzeň, PRIVAMED a.s., je umístěna v přírodním areálu na plzeňském Lochotíně, jehož součástí je rozsáhlý park a les s pramenem a vzácnými stromy, chráněný   jako přírodní rezervace.  Vlastní nemocnici tvoří dva šestipodlažní monobloky spojené nadzemní chodbou uvedené do provozu v letech 1983 a 1985. Městská nemocnice do nich přesídlila z původního areálu v Sadech 5. května, kde vznikla v roce 1952  jako interní nemocnice pro spádovou oblast města Plzně. Léčebna pro dlouhodobě nemocné se stala součástí nemocnice v r. 1982. V roce 1995 byla Městská nemocnice v Plzni zprivatizována společností PRIVAMED a od 15.11.1995 působí jako nestátní zdravotnické zařízení.

 

 

V květnu 2010 byla uvedena do provozu budova Jednodenní chirurgie a ortopedie. Tím nemocnice získala nové, špičkově vybavené pracoviště.

V roce 2010 bylo rozšířeno portfolio vyšetření a výkonů radiodiagnostického oddělení o intervenční radiologii.

Městská nemocnice Plzeň PRIVAMED a.s. má – stejně jako státní zdravotnická zařízení - dlouhodobou smlouvu pro akutní i následnou péči s všeobecnou zdravotní pojišťovnou i s oborovými zdravotními pojišťovnami. Lůžková oddělení nemocnice zajišťují neodkladnou interní a neurologickou péči pro nemocné z městských obvodů Plzně 1, 2 a části 3, pro nemocné s mozkovými cévními příhodami i z obvodu Plzně 4, ze stříbrské části bývalého okresu Tachov, individuálně i pro interní a neurologické nemocné s trvalým bydlištěm mimo tuto spádovou oblast. Rehabilitační oddělení Městské nemocnice přijímá k hospitalizaci po předchozím objednání nemocné z celého plzeňského regionu, zpravidla z lůžkových oddělení akutní péče. Předchozí objednání je nezbytné i pro přijetí nemocných do léčebny pro dlouhodobě nemocné, která  zajišťuje následnou  nemocniční péči i péči pro nemocné doporučené praktickým lékařem.  Nemocnice má vlastní stravovací provoz.

Oddělení společných vyšetřovacích složek a ambulantní pracoviště Městské nemocnice poskytují své služby zdravotnickým zařízením a nemocným bez omezení územním spádem. Patří k nim radiodiagnostické oddělení, odděleni klinické biochemie a hematologie, oddělení klinické imunologie a alergologie, mikrobiologické oddělení, i ambulantní pracoviště a ordinace interního, neurologického a rehabilitačního oddělení i ordinace praktického lékaře.

Novinky:

6. 2. 2013

aktualizována sekce  Seminare

 

11. 12. 2012

aktualizována sekce  Volná místa

 

20. 9. 2011

Přidán odkaz na portál MEx (šifrovaný přenos výsledků vyšetření)

 

28. 5. 2012

aktualizována sekce  Rehabilitace

TOPlist

Otázky nebo komentář k webu můžete zaslat na adresu jpanek@privamed.cz, MSchubert@seznam.cz.
Datum poslední aktualizace: středa, 06. února, 2013